fbpx
thzh-CNen

 

ห้องรับประทานอาหาร   เป็นห้องที่สังสรรค์ และอิ่มเอมของใครบางคนที่กำลังรับประทานอาหาร จัดเป็นห้องประชุมย่อยๆได้ในบางโอกาส สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เป็นครั้งเป็นคราวตามแต่ละโอกาส สำหรับการตกแต่งจะเน้นเพื่อให้สะดวกสบายในการรับประทานอาหาร ให้อย่างมีสุนทรียภาพ