fbpx
thzh-CNen

 

ห้องนอน  เป็นห้องส่วนตัวที่ซึ่งคนโดยมากใช้นอนในยามกลางคืน หรือใช้พักผ่อนในยามกลางวัน ห้องนอนมีหลากหลายรูปแบบ โดยมีตั้งแต่แบบเรียบง่ายจนถึงแบบหรูหรา ห้องนอนถือว่าเป็นสถานที่ส่วนตัว การออกแบบตกแต่งจึงสามารถทำให้มีลักษณะเฉพาะตัว ที่เด่นชัดออก มาได้เต็มที่ และตามสไตล์ ที่ผู้อยู่ต้องการได้ด้วย เนื่องจากพื้นที่ในห้องนอน นั้นเป็นพื้นที่ส่วนตัว