fbpx
thzh-CNen

 

ห้องโถง   เป็นห้องที่มีขนาดใหญ่หรือเป็นส่วนที่เชื่อมต่อห้องอื่นๆภายในบ้านหรือที่พัก นิยมตกแต่งให้มีลักษณะให้เป็นห้องที่อเนกประสงค์ในการใช้สอยเช่น โถงหน้าบ้าน โถงทางเดิน โถงนั่งเล่น การตกแต่งก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามแต่ละโอกาสการใช้งานในส่วนนั้นๆ